Therapie voor Selectief Mutisme

Als de kennismaking moeilijk gaat

 
Sommige kinderen zijn zo angstig in een nieuwe situatie, dat het nauwelijks lukt om contact te leggen. Ze staan verstard in de kamer en doen nergens aan mee. Tijdens de kennismaking gaat het om het opbouwen van vertrouwen en het enige dat we van het kind vragen is meedoen met een activiteit. Bij de meeste kinderen lukt dat best met spelletjes waarbij geen communicatie gevraagd wordt. Bij een enkel kind zijn er tussenstapjes nodig om een eerste contact te kunnen leggen.
 
 

Tussenstapjes

Laat een broertje of zusje meedoen

Zo gaat de aandacht niet uitsluitend uit naar het angstige kind. Het kind kan wat plezier maken zonder het gevoel te hebben in het middelpunt van de belangstelling te staan.

Vraag het aan ouders

Ouders weten meestal wel iets dat zou kunnen helpen om hun kind op het gemak te stellen (een spelletje meenemen van thuis, op huisbezoek gaan, een activiteit buiten).

Ga even de kamer uit

Soms helpt het om kind en ouder even samen te laten spelen. Laat ze het spelmateriaal verkennen en iets kiezen dat ze leuk vinden, of biedt structuur in de vorm van een opdracht of spelletje voor ouder en kind. Leg duidelijk uit dat je even weg gaat en dat je op de deur klopt als je weer binnen komt.

Geef het kind de tijd

Gebruik een extra sessie voor de kennismaking. Sluit aan bij interesses en zoek naar een activiteit waar het kind plezier in heeft, zodat het de kamer in durft te komen en aan een activiteit met de therapeut kan meedoen.

Medicatie

Wanneer het angstniveau zo hoog blijft dat het kind niet kan deelnemen aan non-verbale activiteiten, kan medicatie ter ondersteuning van de gedragstherapie helpen.

En anders

Als het helemaal niet lukt om contact te leggen, is het belangrijk nog eens goed te kijken naar de diagnostiek. Mogelijk zijn er andere factoren die het aangaan van een werkrelatie belemmeren, zoals bijvoorbeeld een autisme spectrum stoornis, onvoldoende taalbegrip, of ernstige gezinsproblemen.