Therapie voor Selectief Mutisme

Begeleiding van school en ouders

Zorg voor een goede basis voor de samenwerking met ouders en school.

Kennismaking en afspraken

Het is prettig om voorafgaand aan de start van de therapie een gesprek met school en ouders en te voeren. Daarin kunnen verwachtingen worden uitgesproken en afspraken worden gemaakt over samenwerking en communicatie. Ook de oefenmogelijkheden op school is een belangrijk onderwerp van gesprek.

Vervolgens zal een groot deel van de communicatie via het portaal plaatsvinden. Ouders, leerkracht en therapeut kunnen van elkaar lezen wat er is voorgevallen of geoefend.

Informatie

Voor ouders en leerkrachten is er in elke fase informatie over de inhoud van de therapie en achtergrond informatie over angst en het overwinnen van angst. In fase 1 gaat deze achtergrondinformatie over:

U kunt deze informatie via het portaal bereiken, zodat u weet wat ouders en leerkrachten gelezen hebben. In een begeleidingsgesprek met ouders en/of school kunt u deze informatie zo nodig verduidelijken en bespreken.

Reacties van ouders

Tenslotte staan we stil bij reacties die het gedrag van het kind vaak bij ouders oproepen. Sommige reacties kunnen ouders erg dwars zitten. Ook verschillen ouders vaak in hun reacties naar het kind. Dit kan een thema zijn in de ouderbegeleiding.