Therapie voor Selectief Mutisme

Fase 4      Spreken in de klas

 
Nu uw leerling buiten de klas durft te spreken, gaan we dit zo snel mogelijk verplaatsen naar het klaslokaal. Dat maakt het oefenen praktischer. Het gaat deel uitmaken van het gewone lesprogramma. In deze fase:

7 stappen

Fase 4 bestaat uit 7 stappen, die elk kind in zijn eigen tempo doorloopt. Sommige kinderen slaan stappen over of durven meerdere stappen in één keer te zetten. Andere kinderen hebben meerdere oefenmomenten nodig voor het nemen van één stap.
U heeft het oefenen nu helemaal overgenomen van de therapeut, maar u kunt de therapeut uiteraard op elk moment via het portaal om advies vragen. Veel kinderen gaan nog regelmatig of af en toe naar de therapeut toe om te oefenen met het toepassen van de handige hulpjes in nieuwe situaties. Zo blijft de therapeut het oefenproces ondersteunen.  

Het portaal

Hier leest u alles over het oefenen op school en de stapjes die daarbij gemaakt worden. Via het portaal vindt u bij iedere stap een link naar de webpagina met uitleg. Elke stap wordt beschreven en voorzien van tips. Er worden suggesties gegeven voor tussenstapjes als een stap moeilijk gaat. U vindt speltips en werkbladen in het portaal.

Als het kind de stappen in de klas snel maakt, kan het handig zijn dat u als leerkracht zelf in het portaal behaalde stappen kan afsluiten en nieuwe stappen kan openen. Pas wanneer een stap geopend wordt, krijgt het kind namelijk toegang tot het volgende spel in het Luiderslot. Voorheen deed de therapeut dit, maar als het kind minder vaak naar de therapie gaat, kan dit de voortgang in het spel vertragen en verliest het Luiderslot zijn motiverende functie. Dan kan de therapeut de leerkracht of intern begeleider een rol als cotherapeut geven zodat u zelf stappen kan openen en sluiten.