Therapie voor Selectief Mutisme

Omgaan met reacties van de kinderen uit de klas

 
Uw leerling stelt zich bloot aan datgene wat hij vreest: de reacties van anderen. We hopen dat hij ervaart dat die vrees onterecht was en dat de belangstelling van anderen juist fijn is en niet eng. Natuurlijk hebben we de reacties van de kinderen niet helemaal in de hand. Deze reacties verschillen sterk van klas tot klas.

Helpen en aanmoedigen

In de ene klas zijn kinderen meer gewend om elkaar te helpen of aan te moedigen dan in de andere klas. Het kan erg steunend zijn als klasgenootjes laten merken dat ze de leerling knap vinden. Ozan vertelde thuis vol trots dat de hele klas voor hem geklapt had. Voor andere kinderen is dat juist helemaal niet fijn. U kunt goed inschatten wat past bij uw leerling en hoe de sfeer in de klas is. Afhankelijk daarvan kunt u uw leerling een beetje beschermen tegen de belangstelling van anderen, of deze belangstelling juist gebruiken om het kind extra te ondersteunen. U las hier hoe de leerkracht van Ozan een ongemakkelijke situatie heel ad rem omboog tot een hele stimulerende ervaring.

Soms hebben kinderen met selectief mutisme veel aandacht gekregen met hun zwijgzame gedrag. Ze werden door medeleerlingen geholpen of een beetje betutteld. Ze kregen veel extra aandacht van u. Nu moeten we oppassen dat ze deze aandacht niet gaan missen. We moeten zorgen dat ze voortaan veel aandacht krijgen met dapper gedrag in plaats van met onzeker of zwijgzaam gedrag. Misschien kan uw leerling nu andere kinderen helpen of u helpen.

Groepsbeloning

In een wetenschappelijke studie werden positieve resultaten gemeld van het uitloven van een groepsbeloning. Vóór in de klas werd een envelop opgehangen met een beloning erin voor de hele klas. De envelop werd pas open gemaakt als het kind een woordje had gezegd in de klas. In de praktijk blijkt dit voor veel kinderen erg veel spanning op te roepen en in sommige klassen niet geschikt te zijn. Soms zijn andere leerlingen zo nieuwsgierig dat ze het kind teveel op de nek zitten.

Toch is het idee heel leuk en je kan eens beginnen met een beloning voor de groep als het kind een sticker- of krullenkaart vol heeft. Zo raakt de klas positief betrokken en kan de sfeer heel bemoedigend worden. In de volgende en laatste fase wordt de therapie afgesloten met een eindspel waaraan de hele klas kan meedoen.