Therapie voor Selectief Mutisme

Stap 22     Klaslokaal

Doel

 

Werkwijze en activiteiten

 
In de vorige fase oefende u buiten de klas. In deze fase maken we de overgang naar het klaslokaal. We beginnen met spreken in het lokaal, zonder dat alle andere leerlingen aanwezig zijn.

Als uw leerling al eens heeft gesproken in het klaslokaal, wordt deze stap overgeslagen.

Voor de meeste kinderen is één keer oefenen in een lege klas genoeg. De verbale eisen zijn immers hetzelfde, alleen de ruimte is anders. Heel vaak wordt deze stap spelenderwijs of ongemerkt genomen. Besteed er dan geen extra aandacht aan om deze situatie niet beladen te maken voor kinderen die er helemaal geen moeite mee hebben.

Oefenen

Voor de meeste kinderen is een terloopse aanpak de beste manier om deze stap te nemen. Vraag uw leerling een keer in een pauze of na school te helpen in de klas. Geef samen de planten water of zoek een speelgoedbak uit. De meeste kinderen durven dan gerichte vragen te beantwoorden of een eenvoudig gesprekje te voeren. Verwacht niet teveel. Korte antwoorden zijn voor sommige kinderen al heel wat.

U kunt ook het oefenen dat u tot nu toe buiten de klas deed, een keer in het lokaal doen op een moment dat de rest van de klas elders is. Dit is niet altijd makkelijk te organiseren, maar kan misschien een keer tijdens een bibliotheekles of in een pauze. Doe een lestaak of spelletje met de leerling of met een klein groepje in het lokaal.

Het Luiderslot

Het zoekspel uit het Luiderslot vereist geen verbaal antwoord. Het kan ter ontspanning gespeeld worden, thuis of op school met een klasgenootje.

Overgang naar de volgende verdieping van het Luiderslot als:

Met welke stap ga je verder?

 

Tips

Ongemerkt

Probeer eerst of u deze stap ongemerkt kan nemen. Door het van tevoren te bespreken krijgt het lokaal een lading die het voor de meeste kinderen niet heeft. Deze stap zit in het programma voor de enkele keer dat een leerling er moeite mee heeft.