Therapie voor Selectief Mutisme

Stap 25     Groepje samenwerken

Doel

 

Werkwijze en activiteiten

 
De stap van lezen of spelen in duo’s naar een klein groepje is meestal niet zo groot en kan zonder nadruk genomen worden.

Oefenen

Ga op dezelfde manier te werk als bij het lezen of spelen in duo’s. Kies kinderen waarmee de kans van slagen het grootste is, begin met een trio en kies een eenvoudige (lees)taak of spel.

Taken waarin het kind niet zelf hoeft te bedenken wat het moet zeggen zijn makkelijker dan taken waarin dat niet vast ligt. Daarom is lezen geschikt evenals spelletjes waarbij kaartjes benoemd moeten worden of voorwerpen geteld.

Oefen ook dit een korte periode met kleine wisselingen in het groepje. Het is niet nodig dat uw leerling met alle kinderen uit de klas in groepjes kan samenwerken. Vaak is het handig om het groepje waarin uw leerling in de klas zit, of een vast leesgroepje te betrekken bij het oefenen. Als dat gelukt is, wordt deze stap afgesloten.

Het Luiderslot

De zoektaak uit het Luiderslot kan ter ontspanning thuis of op school gespeeld worden.

Overgang naar de volgende verdieping van het Luiderslot als:

Met welke stap ga je verder?

 

Tips

 
Zie de tip bij stap 24