Therapie voor Selectief Mutisme

Als stap 27 moeilijk gaat

 
 

Tussenstapjes

Verklein de groep

Stel eerst eens vragen wanneer u bij het groepje komt waar uw leerling in zit. In het begin staat u misschien vlak bij zijn tafeltje. Later kunt u vanaf de andere kant van het groepje een vraag stellen. Zo oefent uw leerling met wat meer volume en het beantwoorden van vragen als meer kinderen het kunnen horen.

Vragen in vrijere situaties

Stel vervolgens eens vragen in minder gestructureerde situaties, waarin wat rumoer is en de kinderen door elkaar lopen. Bij het buitenspelen bijvoorbeeld, op de gang, na schooltijd als de klas al half leeg is.