Therapie voor Selectief Mutisme

Handige hulpjes om je angst de baas te worden

 
In de vorige fases las u over de handige hulpjes. We vertelden kinderen dat ze niet de enigen zijn die wel eens bang zijn en dat je niet dapper kan zijn als je niet een beetje bang bent. Uw leerling oefende in de therapie en thuis met drie manieren om angst te overwinnen: dapper doen, dapper denken en ontspannen. U kunt uw leerling helpen de handige hulpjes te gebruiken in de klas.

Dapper doen

Je wordt dapper door te oefenen en nieuwe dingen gewoon te proberen. Als je iets nieuws doet, kan het mislukken. Dat is niet erg, want van proberen kan je leren. Ook tijdens het oefenen in de klas zullen er momenten zijn dat het uw leerling niet lukt om antwoord te geven. Leg uit dat het niet erg is, dat er een nieuwe kans komt en dat je nieuwe dingen soms nog eens moet oefenen voordat het lukt. Verzin een tussenstapje zodat uw leerling ervaart dat je met kleine stapjes uiteindelijk dichter bij je doel komt.

Sommige kinderen zijn erg perfectionistisch en durven pas iets te doen als ze zeker weten dat ze het goed doen. In deze fase besteden we daar aandacht aan. Het voorbeeld van andere kinderen kan soms helpen. Complimenteer een leerling die niet de beste was maar ergens het hardst op geoefend heeft of met het meeste plezier aan heeft gewerkt, feliciteer het verliezende team met hun doorzettingsvermogen.

De leerkracht van Joyce grapte dat ze het zo saai vond als niemand eens een foutje in de sommen maakte. Zo had ze niets te doen. Ze vroeg Joyce, die uitermate perfectionistisch was, of ze alsjeblieft af en toe een foutje wilde maken zodat ze niet voor niets voor de klas stond.

Dapper denken

Help uw leerling voor spannende situaties een dappere gedachte te bedenken en help hem eraan herinneren. Misschien kunnen ook andere kinderen profijt hebben van het leren toepassen van dapper denken. In het portaal vindt u suggesties voor in de klas.

Relaxen

Ontspanningsoefeningen kunnen helpen om beter te leren omgaan met stress. In de vorige fases werden spierontspanning- en ademhalings-ontspanningsspelletjes aangeboden. In deze fase gebruiken we fantasieverhalen om bij te ontspannen. Wilt u hier in de klas ook mee werken? Via het portaal vindt u suggesties.