Therapie voor Selectief Mutisme

Manier van werken in Fase 4

 
In de vorige fase hielp u met uw leerling om stap voor stap datgene te gaan doen wat hij eigenlijk niet durfde. U zocht daarbij naar de balans tussen veiligheid enerzijds (zorgen dat het nooit te moeilijk wordt) en uitdaging anderzijds (een duwtje in de rug om net een stapje verder te gaan). Lees hier nog eens hoe u dat aanpakte.

In deze fase oefent u in de klas. Deze nieuwe situatie vraagt weer om een iets andere aanpak. In plaats van de veiligheid van een aparte ruimte en de individuele aandacht die uw leerling van u kreeg, gaat het oefenen nu steeds meer deel uitmaken van het gewone lesprogramma. Voor uw leerling is dat moeilijk want de hele klas kan het horen. Voor u is het makkelijker te organiseren, omdat je niet steeds de klas uit moet, maar het is ook makkelijker te vergeten in de hectiek van een normale schooldag.

Oefenen in de klas

Stap voor stap