Therapie voor Selectief Mutisme

Bestel het programma

“Spreekt voor zich”

Toegang tot “Spreekt voor zich”

De toegang tot het behandelprogramma wordt verstrekt via de betrokken therapeut. De therapeut is gekwalificeerd voor het uitvoeren van deze gedragstherapeutische behandeling, namelijk: gedragstherapeut geregistreerd bij de VGCT; gezondheidszorgpsycholoog of klinisch psycholoog geregistreerd in het BIG-register; Orthopedagoog-Generalist geregistreerd bij de NVO; met ervaring met het behandelen van kinderen met angstklachten.

De therapeut draagt de verantwoordelijkheid voor het opstellen en uitvoeren van een goed behandelplan. Het behandelprogramma “Spreekt voor zich” maakt onderdeel uit van dit behandelplan.

De therapeut stelt samen met de gezaghebbende ouder(s) of voogd een team samen bestaande uit de ouder(s), leerkracht(en) en een eventuele co-therapeut of andere betrokkenen. De therapeut maakt afspraken over samenwerking, delen van informatie en privacy binnen dit team van betrokkenen.

De therapeut bespreekt het behandelplan met de ouder(s), informeert hen over het behandelprogramma en licht zo nodig de voorwaarden voor gebruik toe.

Voorwaarden voor gebruik

Zie hier en in de PDF voor de voorwaarden voor het gebruik van het programma.
Het programma “Spreekt voor zich” maakt gebruik van een beveiligd portaal waarin de voortgang van het kind wordt bijgehouden. Ook wordt er gebruik gemaakt van een voor- en een nameting om het behandeleffect inzichtelijk te maken. Deze gegevens worden bewaard in een beveiligde database.

In de voorwaarden leest u precies welke gegevens worden opgeslagen en hoe de privacy gewaarborgd wordt. Wanneer u voor het eerst inlogt op het portaal wordt u gevraagd of u akkoord bent met de voorwaarden.

Wanneer u niet akkoord bent wordt het gebruik van het programma beëindigd en worden de (inlog)gegevens vernietigd.

Gebruiksvoorwaarden

Betaling

Voor het gebruik van het programma wordt een bijdrage in de kosten van het onderhoud gevraagd. Zie hier voor meer informatie over deze kosten.

Na betaling van de eigen bijdrage wordt een account aangemaakt in het portaal. Iedere betrokkene krijgt per email zijn of haar inloggegevens toegestuurd. Hiermee krijgt u toegang tot het portaal, het Luiderslot en alle materialen en informatie. De toegang tot het portaal geldt zolang de behandeling van het kind loopt.

De bijdrage van 60,- wordt overgemaakt op de rekening van de Stichting:

RABO bank Rek.nr NL24 RABO 0150246803, t.n.v. Stichting behand. selectief mutisme, Zeist
o.v.v. de initialen van het kind en de eerste 4 cijfers van de geboortedatum

Voorbeeld: Piet Piraat 15-07-1900 = PP1507

Als u het programma vanuit het buitenland bestelt, heeft u de volgende gegevens nodig om een overboeking te kunnen doen:
IBAN/SEPA Nummer: NL24 RABO 0150246803
BIC Nummer: RABONL2U
Banknaam: Rabobank

Binnen de Europese unie doet u dat via een Europese overboeking of SEPA. Mocht u hiermee problemen ondervinden, neem dan contact met ons op.

Inlogcodes en account

Zodra het team is samengesteld en voldoende geïnformeerd over het programma en haar voorwaarden, kunt u het programma bestellen.
U heeft hiervoor de e-mailadressen van alle betrokkenen nodig. Nadat de betaling ontvangen is, krijgen alle betrokkenen hun inloggegevens per email toegestuurd.

NU BESTELLEN