Bestellen therapie spreektvoorzich

Het therapieprogramma kan gebruikt en besteld worden door een therapeut met een van de volgende kwalificaties:

  • Cognitief gedragstherapeut (geregistreerd bij de VGCT);
  • BIG geregistreerd psycholoog of orthopedagoog;
  • Kinder- en jeugd psycholoog NIP.

Waarom wordt het programma alleen verstrekt aan therapeuten met deze registraties?
Selectief mutisme is een angststoornis. Uit onderzoek blijkt dat een cognitief gedragstherapeutische behandeling (al dan niet in combinatie met angstreducerende medicatie als de angst heel erg groot is) het meest succesvol is. Ook blijkt dat de betrokkenheid en samenwerking tussen ouders, school en therapeut belangrijk1,2

Het behandelprogramma ‘Spreekt voor Zich’ is op deze bevindingen gebaseerd. Een therapeut die geschoold is in gedragstherapeutische behandeling voert de regie over de gehele behandeling en het programma, en voert deze volgens de richtlijnen uit. Daarbij wordt nauw samengewerkt met ouders, leerkracht en betrokken professionals.

Vaak zijn er andere professionals betrokken, zoals een logopedist, remedial teacher of kindercoach. Het is fijn om samen te kunnen werken aan dezelfde doelen, ieder op zijn/haar eigen manier en vanuit eigen professie. Het portaal van ‘Spreekt voor Zich’ biedt daarvoor de gelegenheid. Alle betrokkenen krijgen er een rol in en kunnen onderling makkelijk communiceren over de voortgang en de stapjes die in de verschillende situaties genomen worden.

  1. Cohan, S. L., Chavira, D. A., & Stein, M. B. (2006). Practitioner review: Psychosocial interventions for children with selective mutism: a critical evaluation of the literature from 1990-2005. Journal of child psychology and psychiatry, and allied disciplines, 47(11), 1085–1097. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2006.01662.x
  2. Hua, A., & Major, N. (2016). Selective mutism. Current opinion in pediatrics, 28(1), 114–120. https://doi.org/10.1097/MOP.0000000000000300

Online tools: Portaal en Luiderslot
Bij het programma Spreekt voor zich hoort het online Portaal en Luiderslot. In het Portaal kunnen de behandelaar, de leerkracht en de ouder(s) met elkaar communiceren. En hier staan voor alle drie de partijen materialen en informatie klaar om het behandelprogramma te kunnen doorlopen en ondersteunen. Het Luiderslot is een online spel dat de client speelt, als onderdeel van het behandelprogramma. Deze online tools werken op vrijwel alle apparaten van maximaal 5 jaar oud. Het Luiderslot spel is niet volledig geschikt voor mobiele apparaten (smartphone/tablet).

Aanmelden
Therapeuten kunnen het behandelprogramma bestellen via het webportaal. (rode button ‘nieuwe therapeut (en client) aanmelden‘). Therapeuten kunnen via dezelfde link een nieuwe client aanmelden.

Bijdrage
Voor het gebruik van het programma vragen wij een eenmalige kleine bijdrage per kind van € 97,-. 
De kosten voor de ontwikkeling en bouw van het programma en het Luiderslot zijn bijeengebracht door fondsen, sponsoren en vrienden van de Stichting Behandeling Selectief Mutisme.

Ook voor het onderhouden van het programma hebben wij de bijdrage van gebruikers nodig. Met uw eenmalige bijdrage draagt u ook bij aan de kosten van het jaarlijks gebruik van de server en het IT-onderhoudscontract; aan de evaluatie, verbetering en doorontwikkeling van het programma.
 Alle administratieve en informatieve diensten die we u leveren zijn vrijwilligerswerk. De stichting heeft geen winstoogmerk en geen betaalde krachten in dienst. Voor de betalingen werkt de stichting met Mollie Payments.

Account
Na betaling van de eigen bijdrage wordt het aangevraagde portaal geactiveerd. Iedere betrokkene krijgt een e-mail waarin een link staat om te kunnen inloggen en eigen wachtwoord gegevens aan te maken. (Als de e-mail niet wordt ontvangen, check of deze in de SPAM box staat.) Hiermee krijgt u toegang tot het portaal, het Luiderslot en alle materialen en informatie. De toegang tot het portaal geldt zolang de behandeling van het kind loopt.

Yep – knuffel
Elke deelnemende cliënt krijgt een gratis Yep knuffel thuis gestuurd. De therapeut kan indien gewenst zelf een Yep knuffel bestellen, de kosten hiervoor zijn € 9,65.