Bestellen therapie spreektvoorzich

Het programma kan alleen aangeschaft worden door een cognitief gedragstherapeut (geregistreerd bij de VGCT), een BIG geregistreerd psycholoog (gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut), een orthopedagoog-generalist geregistreerd bij de NVO of een kinder- en jeugd psycholoog NIP.

 

Bijdrage

Voor het gebruik van het programma vragen wij een kleine bijdrage per kind van €97,-.
De kosten voor de ontwikkeling en bouw van het programma en het Luiderslot zijn bijeengebracht door fondsen, sponsoren en vrienden van de Stichting Behandeling Selectief Mutisme. Hiermee draagt u bij aan de kosten van het jaarlijks gebruik van de server en het IT-onderhoudscontract; aan de evaluatie, verbetering en doorontwikkeling van het programma en aan de financiering van vervolgonderzoek.
Alle administratieve en informatieve diensten die we u leveren zijn vrijwilligerswerk. De stichting heeft geen winstoogmerk en geen betaalde krachten in dienst.

De bijdrage van 97,- kan worden overgemaakt op de rekening van de Stichting:
RABO bank Rek.nr NL24 RABO 0150246803, t.n.v. Stichting behand. selectief mutisme, Zeist
o.v.v. de initialen van het kind en de eerste 4 cijfers van de geboortedatum
(Voorbeeld: Piet Piraat 15-07-1900 = PP1507)

Als u het programma vanuit het buitenland bestelt, heeft u de volgende gegevens nodig om een overboeking te kunnen doen:
IBAN/SEPA Nummer: NL24 RABO 0150246803
BIC Nummer: RABONL2U
Banknaam: Rabobank

Binnen de Europese unie doet u dat via een Europese overboeking of SEPA. Mocht u hiermee problemen ondervinden, neem dan contact met ons op.

 

Account

Na betaling van de eigen bijdrage wordt een account aangemaakt in het portaal. Iedere betrokkene krijgt per email zijn of haar inloggegevens toegestuurd. Hiermee krijgt u toegang tot het portaal, het Luiderslot en alle materialen en informatie. De toegang tot het portaal geldt zolang de behandeling van het kind loopt.

 

Bestellen therapiemethode spreektvoorzich
  • Velden met een sterretje dient u verplicht in te vullen.
  • De stichting bestaat bij de inzet van vrijwilligers. Professionals die zich met hart en ziel inzetten voor de behandeling van Selectief Mutisme. Wij doen dit naast ons dagelijks werk, waardoor een eventuele reactie mogelijk wat langer kan duren. Graag uw begrip hiervoor
  • Leest u voor het invullen van ons bestelformulier onze privacyverklaring en de gebruikersvoorwaarden.

Gegevens verantwoordelijk therapeut
(Als u voor het eerst gebruik maakt van het programma ‘Spreekt voor zich’, krijgt u gratis de handpop YEP toegestuurd.)

Aanhef*

Uw achternaam*

Naam praktijk/instelling*

Intern adres en/of kamernummer

Adres praktijk/instelling*

Uw postcode en plaats praktijk/instelling*

Uw E-mailadres*

Over welke registratie(s) beschikt u?*
Voor wie wordt het account aangevraagd?

(Alle kinderen die het programma volgen, krijgen de handpop YEP toegestuurd.
Om YEP te kunnen toesturen vragen we daarom de adresgegevens van de ouders/verzorgers.)

Voornaam kind*

Achternaam kind*

Geslacht*

Geboortedatum*
Gegevens Ouders/verzorgers 1

Achternaam*

Adres*

Postcode en Plaats*

E-mailadres*Gegevens Ouders/verzorgers 2

Achternaam

Adres

Postcode en Plaats

E-mailadres
Gegevens leerkracht(en)

Naam leerkracht 1*

E-mailadres*


Naam leerkracht 2

E-mailadres


Naam leerkracht 3

E-mailadresOverige betrokkenen
Wanneer er meer betrokkenen zijn, geef dan hier voor ieder naam en emailadres op en de rol die ze hebben (nl (co)therapeut; opvoeder; onderwijs-deskundige)

Privacyverklaring

Ik heb de privacyverklaring gelezen en begrepen

Nieuwsbrief

Ja, stuur mij maximaal 6 keer per jaar de digitale nieuwsbrief