Therapie voor Selectief Mutisme

Disclaimer

De Stichting Behandeling Selectief Mutisme, hierna ‘de Stichting’, besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website www.spreektvoorzich.nl. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen.

De Stichting is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in het aangeboden behandelprogramma of de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door haar licentienemers.

Tevens aanvaardt de Stichting geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door haar licentienemers.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn.

De Stichting doet haar uiterste best om de haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig te verwerken, maar kan niet garanderen dat alle berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. De Stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

 
 

INTELLECTUELE EIGENDOMSVERKLARING

De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op de website www.spreektvoorzich.nl en de vormgeving daarvan, waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving.

Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd, aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de Stichting Behandeling Selectief Mutisme, hierna ook ‘de Stichting’, en/of haar licentiegevers.

Het opvragen en bekijken van de gegevens op de website en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen. Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) de website is de voorafgaande toestemming van de Stichting nodig. Deze wordt doorgaans gegeven, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van de Stichting slecht verdraagt met de naam en reputatie van de Stichting of de inhoud van de website.

De woord- en beeldmerken op deze website zijn van de stichting en/of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken en logo’s op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van de Stichting of de desbetreffende licentiegever.