Therapie voor Selectief Mutisme

Ouderbegeleiding

 
Ouders lezen in deze fase over gevolgen van gedrag, zelfbeeld, zelfvertrouwen en over hoe ze hun kind kunnen stimuleren tot nieuwe stappen. Via het portaal leest u de informatie voor ouders en u vindt er de hulpbladen die ouders kunnen gebruiken. In de ouderbegeleiding kunt u deze informatie bespreken en nader toelichten. U kunt feedback geven op de manier waarop de ouders hun kind benaderen.

Genieten van spanning

Ouders lezen in deze fase een stukje met de titel “Angst geeft een kick”. We willen eens op een andere manier tegen spanning aankijken. Spanning is niet alleen maar vervelend. Mensen zoeken spanning ook op in achtbanen, spookhuizen, met bungee jumpen, motor racen of een griezelfilm. We moedigen ouders aan om met hun kind te zoeken naar plezierige vormen van spanning. Daar krijg je een kick van en je voelt je groot en sterk.

Het “Dappere daden bord” kan hierbij goed gebruikt worden. Zowel het kind zelf als gezinsleden schrijven op welke dappere dingen ze gedaan hebben. U kunt dit in de therapie bekrachtigen en complimenteren.

Aandacht verschuiven

Met angstig gedrag krijgen kinderen veel aandacht. Dat is niet altijd positieve aandacht, maar negatieve aandacht is ook aandacht. Ze krijgen dat niet alleen van ouders, maar ook van andere volwassenen of kinderen.

We willen voorkomen dat het kind de extra aandacht gaat missen nu het programma tegen het einde aan loopt. Daarom helpen we ouders om de aandacht te verschuiven naar dapper en zelfstandig gedrag. Dat is voor ouders niet makkelijk. Soms zijn ze zo gewend geraakt aan het angstige of stille gedrag van hun kind, dat ze zich nauwelijks bewust zijn van de aandacht die ze eraan geven. Soms heeft het ook te maken met hun eigen cognities of emoties. In de ouderbegeleiding kunt u hier samen naar kijken.

Zelf doen en zelf zeggen

In de vorige fase stimuleerden we, voor zover nodig, samenspel met andere kinderen. In deze fase stimuleren we interactie met volwassenen buiten het gezin. We helpen ouders hun kind aan te moedigen dingen zelf te doen en zelf te vragen. Dat is voor alle jonge kinderen best moeilijk. Voor kinderen met selectief mutisme is dat extra moeilijk. Bekijk met ouders wat haalbare dingen zijn en hoe je daar in stapjes naartoe kan werken.

Pedagogische suggesties

Voor ouders die zelf ook onzeker zijn is het moeilijk om hun kinderen aan te moedigen tot zelfstandigheid. In de ouderbegeleiding kunt u daarbij helpen. Kijk ook eens naar leeftijdsadequaat gedrag in de thuissituatie. Er zijn nogal wat kinderen die bij ouders in bed slapen, nog niet zelf douchen, worden geholpen bij aankleden enzovoorts. Besteed aandacht aan het eigen gevoel van ouders en eventuele in stand houdende factoren.