Therapie voor Selectief Mutisme

Stap 27     Klassikaal

Doel

 

Werkwijze en activiteiten

 
Voor kinderen is dit een hele spannende stap. Toch is deze stap niet zo groot meer. De leerkracht bespreekt dat met het kind en kijkt nog eens terug naar hoe dapper het kind al is geworden. Als u het kind in therapie ziet kunt u dit herhalen en helpen een dappere gedachte te kiezen.

De leerkracht bespreekt de oefensituatie voor om het kind de kans te geven zich voor te bereiden. Een leestekst kan mee naar huis gegeven worden om te oefenen.

Oefenen

De leerkracht stelt een vraag in gestructureerde, klassikale situaties. Zie de uitleg voor leerkrachten voor suggesties.

Als deze stap niet lukt, ligt dat meestal aan gebrek aan voorbereiding of te moeilijke vragen. Ook de reacties van de leerkracht of de klas kunnen het probleem zijn. Houd via het portaal contact met ouders en leerkracht om te horen hoe het gaat en eventuele problemen te helpen oplossen.

De beloning wordt afgestemd op de mate van spanning: een sticker voor iedere vraag zolang het veel spanning oproept, een krul op de krullenkaart als het al wat gewoner wordt.

Het Luiderslot

De spel uit het Luiderslot kan thuis of op school met een klasgenootje gespeeld worden.

Overgang naar de volgende verdieping van het Luiderslot als:

Met welke stap ga je verder?

 

Tips

 
In de uitleg voor leerkrachten geven we suggesties voor makkelijke en moeilijker vragen.