Therapie voor Selectief Mutisme

Oefenen in de therapie om meer te leren durven

 
Net als in de vorige fase wordt in de therapie vooral het programma op school ondersteund. De therapie zal minder frequent plaatsvinden.

In de therapie wordt verder geoefend met het durven spreken in langere zinnen, in situaties buiten de therapiekamer en met nieuwe volwassenen.

Spreken in zinnen

We blijven kinderen die dit nog moeilijk vinden helpen om in zinnen te durven spreken en over gebeurtenissen te vertellen. In het portaal vindt u suggesties voor spelletjes en oefeningen.

Spreken buiten de therapieruimte

In de vorige fase oefenden we met het spreken tegen de therapeut buiten de therapiekamer. In deze fase gaan we oefenen met spreken tegen nieuwe volwassenen in verschillende situaties. In het portaal vindt u suggesties.
Ouders en leerkrachten blijven het kind stimuleren tot zelfstandigheid. Daarvoor kunt u het werkblad “Dappere daden bord” gebruiken. In het portaal kunt u de informatie voor ouders en leerkrachten lezen.

Perfectionisme

Kinderen met selectief mutisme zijn soms erg perfectionistisch. Met behulp van een verhaal leggen we uit dat je plezier mis kan lopen als je alles te goed wil doen en dat meedoen belangrijker is dan winnen. Er zijn werkbladen en spelletjes voor de wat oudere kinderen. Voor jongere kinderen zijn deze nog te moeilijk. Zij zullen vooral door ouders en leerkrachten geholpen moeten worden sommige taken wat luchtiger op te nemen.

Wat zijn je krachten?

In de informatie voor ouders en leerkrachten besteden we aandacht aan zelfbeeld en zelfvertrouwen. In de therapie kunt u met kind en ouders kijken naar: wat is je kracht? Iedereen is anders en ergens anders goed in. Verlegen kinderen horen vaak over zichzelf zeggen dat ze verlegen zijn. We willen liever niet dat dit deel uit gaat maken van hun zelfbeeld.

Daarom gaan we goed kijken naar de dingen die het kind uniek maken en waar het goed in is. Dat kunnen vaardigheden zijn, zoals goed kunnen voetballen of tekenen. Het kunnen ook eigenschappen of interesses zijn, zoals goed kunnen luisteren, fantasierijk zijn, een muziekliefhebber of een grappenmaker zijn. Je hoeft er niet in uit te blinken. Je kan er ook gewoon plezier in hebben.

Handige hulpjes

We blijven oefenen met de handige hulpjes. Help het kind een dappere gedachte te gebruiken in spannende situaties en gebruik eventueel een dapper gebaar. Geef regelmatig zelf het voorbeeld en verwoord dappere gedachten tijdens spannende spelletjes.
In de vorige fase reikten we kind en ouders ademhalingsontspanningsspelletjes aan. In deze fase gebruiken we geleide fantasie en bieden fantasievolle verhaaltjes aan om lekker bij te ontspannen.