Therapie voor Selectief Mutisme

Als stap 22 moeilijk gaat

 
Deze stap levert zelden problemen op. Mocht het kind het toch moeilijk vinden, neem dat wat extra tijd.
 
 

Tussenstapjes

Ouders

Het kind kan na schooltijd wat laten zien aan de ouder (een werkje, een spel) in de klas. Zo nodig gaat de leerkracht even het lokaal uit en komt er na korte tijd weer bij.

Laten zien

Vervolgens kan het kind iets van thuis meenemen om aan de leerkracht te laten zien. Dat kan ook de Dapperklapper zijn of een spelletje uit het Luiderslot. Zo nodig komt de ouder mee.

Broertje, zusje of vriendje, vriendinnetje

Het maakt het soms makkelijker als het kind de leerkracht mag helpen samen met een vriendje of vriendinnetje. Het kind kan ook iets uit de klas laten zien aan een broertje of zusje.