Therapie voor Selectief Mutisme

Stap 25     Groepje samenwerken

Doel

 

Werkwijze en activiteiten

 
De stap van lezen of spelen in duo’s naar een klein groepje is meestal niet zo groot en kan zonder nadruk genomen worden.

Oefenen

De leerkracht gaat op dezelfde manier te werk als bij het lezen of spelen in duo’s. Er worden kinderen gekozen waarmee de kans van slagen groot is (te beginnen met een trio) en een eenvoudige (lees)taak of spel.

Net als bij de vorige stap wordt de beloning afgestemd op de mate van spanning.

Let op dat ook deze stap niet te lang wordt voortgezet. Het is niet nodig dat het kind met alle klasgenootjes in groepjes durft samen te werken of spelen. Het groepje waarin het kind in de klas zit of een vast leesgroepje is genoeg. Als dat gelukt is, wordt deze stap afgesloten.

Het Luiderslot

De zoektaak uit het Luiderslot kan ter ontspanning thuis of op school gespeeld worden.

Overgang naar de volgende verdieping van het Luiderslot als:

Met welke stap ga je verder?

 

Tips

 
Zie de tips bij stap 24