Therapie voor Selectief Mutisme

Werkdoelen Fase 4

Verbale communicatie uitbreiden tot in de klas

Het oefenprogramma wordt verplaatst van de aparte oefenruimte naar de klas. We doen dat stapje voor stapje totdat een kind in klassikale situaties durft mee te doen met de les. Het doel is dat een kind mee durft te doen met verbale klassikale activiteiten zoals lezen, antwoord durft te geven, kan samenwerken en hulp durft te vragen. Niet voor alle kinderen is het haalbaar om te spreken in alle vrije situaties, te spreken in toneelstukjes of te vertellen in de kring. Bekijk samen met ouders en leerkracht wat haalbaar is en stel reƫle doelen.

Uitleggen

Sommige kinderen met selectief mutisme zijn erg perfectionistisch. We leggen uit dat je plezier mis kan lopen als je alles te goed wil doen en dat meedoen belangrijker is dan winnen.
Aan ouders en leerkrachten geven we informatie over zelfbeeld, zelfvertrouwen en het stimuleren tot het aangaan van nieuwe uitdagingen.

Ontspanning

We bieden kinderen en ouders fantasievolle verhaaltjes aan om lekker bij te ontspannen.

Ondersteunen van de voortgang op school

De therapie zal nu minder frequent plaatsvinden. De voortgang op school wordt gevolgd via het portaal. Met het kind wordt van tijd tot tijd de dappere daden bekeken en becomplimenteerd. Beloningen worden inmiddels thuis en op school gegeven.

Uitbreiden van geleerde vaardigheden buiten de therapiekamer

In de vorige fase oefenden we al buiten de therapiekamer. In deze fase oefenen we met durven spreken met onbekende volwassenen in allerlei situaties.