Therapie voor Selectief Mutisme

Als stap 24 moeilijk gaat

 

Tussenstapjes

Fluisteren

Sommige kinderen gaan weer fluisteren. Dat hoeft bij de eerste poging niet zo erg te zijn als het andere kind het kan verstaan. Daarna is het belangrijk weer te vragen hardop te spreken. Samenwerken met klasgenootjes gaat niet goed als een kind alleen fluistert.

Buiten de klas

Misschien gaat het buiten de klas makkelijker. Het kind durfde al met de leerkracht erbij buiten de klas te spreken met andere kinderen. Het kan helpen als de leerkracht weer even een gezamenlijk begin maakt en het duo daarna samen verder laat lezen.

Verander de taak of het duo

Vereenvoudigen van de taak of wisselen van het klasgenootje waarmee wordt samengewerkt, kan helpen.

Hoekje in de klas

Als er een rustige werkhoek is in de klas, kan dat helpen. Sommige kinderen vinden het moeilijk om in hun eigen groepje te lezen als andere kinderen mee kunnen luisteren.

Lege klas

Als dit allemaal niet helpt kan het duo met de leerkracht oefenen in een verder lege klas. Daarna wordt het via bovenstaande stapjes opgebouwd.

Voorbereiden

De leestekst of het spel wordt mee naar huis ter voorbereiding en oefening.