Therapie voor Selectief Mutisme

Stap 26     Grotere groep

Doel

 

Werkwijze en activiteiten

 
Deze stap is een tussenstap van spreken in kleine groepjes naar klassikale situaties. Sommige kinderen slaan deze stap over. Zij durven na oefening in kleine groepjes, klassikale vragen te beantwoorden. Andere kinderen hebben nog wat oefening nodig in een grotere groep.

Oefenen

Voor de leerkracht is het niet zo makkelijk te organiseren om de groep te splitsen. Kijk in overleg wat haalbaar is. Zie de uitleg voor leerkrachten voor enkele suggesties. Als het haalbaar is, wordt er niet meer dan één of twee keer op deze manier geoefend.

De ervaring dat nu de hele klas de stem van het kind gehoord heeft, zou genoeg moeten zijn om de volgende stap te nemen. Het kan helpen om het stickerspaarprogramma zo uit te kienen dat het kind hiermee de laatste sticker van een kaart verdient.

Het Luiderslot

De quiz uit het Luiderslot kan thuis of op school met een klasgenootje gespeeld worden.

Overgang naar de volgende verdieping van het Luiderslot als:

Met welke stap ga je verder?

 

Tips

Blijf oefenen met het beantwoorden van vragen

Blijf oefenen met het beantwoorden van eenvoudige vragen. De leerkracht loopt geregeld langs bij het groepje van het kind om iets te vragen over zijn werk of spel. De leerkracht roept het kind ook geregeld even bij zich om iets te laten zien of voor instructie, ook als er al andere kinderen staan te wachten. Zo went het kind eraan te spreken in bijzijn van andere kinderen in de klas.

 

Een voorbeeld

 
De klas van Li Mei had een dierenthema week. Er kwamen twee vaders in de klas met schildpadden en hagedissen. Li Mei vond het doodeng. De leerkracht splitste de klas. De ene helft bekeek met de vaders en de remedial teacher de dieren. De andere helft, inclusief Li Mei, ging met de leerkracht naar een andere ruimte voor een kort kringgesprek. Ze stelde een paar vragen waarop de kinderen allemaal om beurten een antwoord gaven: “Weet je een dier dat kan zwemmen?”, “Noem eens een dier dat heel sterk is?” Li Mei kende de vragen al. De leerkracht had ze van tevoren met haar doorgenomen en Li Mei had haar antwoorden al bedacht. Na enige tijd wisselden de groepen. Li Mei bleef echter bij de leerkracht in de groep. Na afloop keek zij nog even van veilige afstand naar de dieren.

De leerkracht sloeg in deze situatie twee vliegen in één klap. Li Mei hoefde zich niet te verdringen voor de dieren die ze echt heel eng vond. Én ze had met beide helften van de klas geoefend met het hardop beantwoorden van de vragen. Na afloop was Li Mei net zo trots als de kinderen die een schildpad hadden vastgehouden.