Therapie voor Selectief Mutisme

Stap 22     Klaslokaal

Doel

 

Werkwijze en activiteiten

 
In de vorige fase oefende de leerkracht buiten de klas. In deze fase maken we de overgang naar het klaslokaal. We beginnen met spreken in het lokaal, zonder dat alle klasgenootjes aanwezig zijn.

Als een kind al eens heeft gesproken in het klaslokaal, wordt deze stap overgeslagen.

Oefenen

De leerkracht creëert een gelegenheid tot spreken in het klaslokaal, als de meerderheid van de kinderen er niet bij is. Dat kan op verschillende manieren. In het programma voor leerkrachten geven we suggesties.

Voor de meeste kinderen is één keer oefenen in een lege klas genoeg. De verbale eisen zijn immers hetzelfde, alleen de ruimte is anders. Heel vaak wordt deze stap spelenderwijs of ongemerkt genomen. Besteed er dan geen extra aandacht aan om deze situatie niet beladen te maken voor kinderen die er helemaal geen moeite mee hebben.

Het Luiderslot

Het zoekspel uit het Luiderslot vereist geen verbaal antwoord. Het kan ter ontspanning gespeeld worden, thuis of op school met een klasgenootje.

Overgang naar de volgende verdieping van het Luiderslot als:

Met welke stap ga je verder?

 

Tips

Ongemerkt

Probeer eerst of deze stap ongemerkt genomen kan worden. Door het van tevoren te bespreken krijgt het lokaal een lading die het voor de meeste kinderen niet heeft.