Therapie voor Selectief Mutisme

Manier van werken in Fase 4

 
We werken op dezelfde manier als in de vorige fase. Met een directieve houding stimuleren we het kind om net weer een stapje verder te gaan. Naast de aanwijzingen die gelden voor het gehele programma en voor Fase 3, volgen hier enkele aanwijzingen voor Fase 4.

Ondersteuning van het programma op school

Betrekken van anderen

Het risico bij selectief mutisme is dat de therapeut tot de “veilige cirkel” van mensen gaat behoren met wie het kind durft te spreken. In de vorige fases hebben we veel gedaan om die cirkel, zowel in de therapie als thuis en op school groter te maken. In deze fase maken we deze cirkel nog een beetje groter door er nieuwe volwassenen bij te betrekken.