Therapie voor Selectief Mutisme

Oefenen op school

 
Inmiddels is de leerkracht aardig ingewerkt. Nu het oefenen zich verplaatst naar de klas, wordt het gemakkelijker in te passen in normale lessituaties.

Het risico is echter dat het programma een beetje ondersneeuwt of langzaam vergeten wordt. Via het portaal kunt u de voortgang in de gaten houden en communiceren met de leerkracht.

Haalbare doelen

Sommige kinderen met selectief mutisme lijken een soort doorbraak mee te maken. Zodra zij durven praten in de klas, lijkt er een last van ze af te vallen en spreken ze vrijuit. Andere kinderen geven uiteindelijk op alle vragen antwoord, maar blijven erg verlegen en zeggen zelden iets uit zichzelf. Voor de laatste groep is het stellen van haalbare einddoelen belangrijk.

Het overwinnen van ernstige verlegenheid kost meer tijd dan we in dit programma hebben. Voor het zelfvertrouwen is het goed als het programma binnen afzienbare tijd succesvol wordt afgesloten. Daarna zal een kind met hulp van ouders en school geleidelijk verder doorgroeien.

Bekijk met de leerkracht welke eisen reëel zijn. Niet alle kinderen vertellen in de kring. Zo nodig wordt deze laatste stap overgeslagen of vereenvoudigd.

Doorlopen van de laatste stappen

Soms blijft een leerkracht erg lang dooroefenen met een bepaalde stap, alleen omdat er één klasgenootje is met wie het kind nog niet gesproken heeft of één situatie waarin het niet lukt. Dat is niet nodig, tenzij deze situatie zeer belangrijk is voor het functioneren van het kind.

Soms wordt het oefenen in drukke tijden vergeten. Dan gaat de vaart eruit. Zowel kind als leerkracht verliezen hun motivatie. Houd een vinger aan de pols en help de leerkracht de stappen vlot te doorlopen. Vergeet niet een stap direct af te sluiten in het portaal zodat het kind verder komt in het Luiderslot. Het zelfvertrouwen zal groeien als het kind de torenkamer bereikt, het mysterie oplost en zijn laatste durfdiploma verdient.

Als er praktische redenen zijn waardoor de therapeut de vorderingen niet snel genoeg in het portaal kan vastleggen, kan de leerkracht tot co-therapeut gemaakt worden. Hierdoor krijgt de leerkracht dezelfde rechten in het portaal en kan zelf stappen openen en afsluiten. De therapeut blijft echter het proces bewaken.