Therapie voor Selectief Mutisme

Handelingsplan

 
Als de algemene adviezen en tips niet genoeg helpen en een kind langer zwijgt dan gewoon is, is het zinvol om een handelingsplan te maken. Met behulp van een handelingsplan wordt gericht geobserveerd en gewerkt aan specifieke doelen. Na drie maanden wordt er geëvalueerd en gekeken of de aanpak voldoende werkt.

Wanneer het zwijgen al langer duurt of er andere redenen tot zorg zijn, kan het zinvol zijn direct diagnostisch onderzoek in te zetten. Het handelingsplan kan zo nodig in de tussentijd uitgevoerd worden.

 

Handelingsplan Spreekt voor zich