Therapie voor Selectief Mutisme

De stichting

Hoewel er in Nederland mensen zijn met een rijke ervaring in de behandeling van selectief mutisme, bleek het voor veel ouders en scholen toch moeilijk om informatie en advies te vinden. De Stichting Behandeling Selectief Mutisme wilde hier verandering in brengen.

Doelen

Steun onze stichting

We zijn ver gekomen met het realiseren van onze doelen. Daar zijn we onze donateurs en de vrienden van de stichting erg dankbaar voor.

Onlangs konden we dankzij grote en kleine donaties een belangrijke wens realiseren: de teksten in het Luiderslot werden ingesproken. Nu kunnen alle kinderen het spel zelf spelen.
Nu hebben we nog een wens … een handpop van Yep, de hoofdpersoon uit het Luiderslot. We zouden elk kind graag zijn eigen dappere vriendje geven: om mee te spelen, mee naar school te nemen en mee te praten.

Wij blijven actief om te proberen ook dit doel te bereiken. Wilt u ons daarbij helpen?

Wordt ook vriend van deze stichting

De kinderen van de school Maupertuus in Driebergen organiseerden een sponsor-schaatstocht en haalden een geweldig bedrag voor ons op.

Medewerkers van het UMC Utrecht renden tijdens een sponsor-estafette een fantastisch bedrag bij elkaar.

Donateurs en vrienden van de stichting steunden de stichting met grote en kleine bijdragen.

Met al deze initiatieven zijn wij ontzettend geholpen. Steun ons ook.
Maak uw bijdrage over op rekeningnr 1572.54.941 van de Rabobank.

De stichting heeft geen winstoogmerk en is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften en legaten zijn daardoor aftrekbaar voor de belasting en vrijgesteld van schenkings-, en erfbelasting. De stichting is geregistreerd bij de KvK Midden Nederland, nummer 30274740.

Bestuur van de stichting

Het bestuur bestaat uit deskundigen en ervaringsdeskundigen. Drie ouders, waarvan twee een kind met selectief mutisme hadden, vormen het bestuur samen met een GZ-psycholoog en een klinisch psycholoog, met expertise in resp. de schoolbegeleiding en de therapeutische behandeling van kinderen met selectief mutisme. Zij zijn nauw betrokken bij, en houden toezicht op, het ontwikkelproces en de financiën.

Vernieuwend en betaalbaar

De stichting beoogde een programma aan te bieden dat zowel vernieuwend als betaalbaar zou zijn voor iedereen die het nodig heeft.

Beschikbaarheid via internet, een beveiligde omgeving om digitaal te kunnen communiceren over een kind, het gebruik van een serious game voor kinderen om hun voortgang inzichtelijk te maken en motivatie te vergroten, maken het programma vernieuwend.

Voor het gebruik van het programma, vragen we een bijdrage. Met behulp van deze bijdrage kunnen we de website en het programma onderhouden. De ontwikkelkosten werden bijeengebracht met behulp van donateurs.

Dank aan onze donateurs!

Wij danken al onze donateurs. Zie homepagina voor een overzicht.