Therapie voor Selectief Mutisme

ANBI informatie

 

Stichting Behandeling Selectief Mutisme 

Contactgegevens

Bestuur

Doelstelling

De stichting heeft tot doel:

Beleidsplan

Hier vindt u het Beleidsplan 2012-2015.

Verwezenlijking van de doelstelling en financieel beleid

Om haar doelstellingen te bereiken verwerft de stichting donaties en fondsen en genereert zij inkomsten uit de verkoop van het programma om daarmee de lopende kosten van onderhoud en administratie te bekostigen.  

Het beheer van de financiën is opgedragen aan de door het bestuur benoemde penningmeester, die een correcte boekhouding verzorgt en deze jaarlijks samenvat in een jaarverslag. Tijdens elke bestuursvergadering wordt door de penningmeester de financiële positie besproken. De stichting besteedt alle middelen aan het verwezenlijken van de doelstelling van de stichting.

Het bestuur Het bestuur verricht zijn werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangt daar geen vergoeding voor.

De stichting heeft geen werknemers in dienst.

Werkzaamheden Bestuur

Het bestuur vergadert minimaal 5x per jaar en ziet toe op ontwikkeling, innovatie en het beschikbaar maken van het behandelprogramma. Daartoe voert het bestuur de volgende activiteiten uit:

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Op onze site vindt u het Jaarverslag 2012 en het Jaarverslag 2013.

Financiële verantwoording

Hier vindt u het financieel overzicht 2013.