Therapie voor Selectief Mutisme

Veelgestelde vragen over het portaal 

 

Over het luiderslot 

  1. Wordt er iets opgenomen als mijn kind het Luiderslot speelt?

  2. De dieren gaan al weg zonder dat mijn kind geluid maakte.

  3. Hoe kan ik de microfoon van mijn computer instellen?

  4. Wat kan ik doen als het Luiderslot niet goed opstart?

 

Over de samenwerking met ouders en school 

 1. Hoe voeg ik nieuwe mensen toe aan het portaal?

 

Over de therapie 

 1. Klopt het dat de leerkracht vanaf stap 17 met het kind werkt, zonder de therapeut?

 2. Heeft mijn client nog wel therapiesessies nodig in Fase 3 en 4?

 3. Mijn client vindt de spelletjes in het Luiderslot niet zo leuk.

 

Over de vragenlijsten

  1. Waarom worden er vragenlijsten afgenomen en wat gebeurt er met de gegevens?

  2. Waar kan ik de vragenlijst vinden?

 

 

 

 

Over het luiderslot

1. Wordt er iets opgenomen als mijn kind het Luiderslot speelt?

Nee er wordt niets opgenomen. Sommige spelletjes reageren op geluid. Daarvoor moet de microfoon van uw computer ingeschakeld zijn.

Uw computer vraagt u daar toestemming voor.

microfoon instellen2

Dit is een standaardboodschap. Daarin staat dat er toegang gevraagd wordt tot uw camera en microfoon en dat u mogelijk kan worden opgenomen. In het Luiderslot wordt echter niets opgenomen.

Het spel reageert op geluid, maar legt niets vast.

Het Luiderslot maakt geen gebruik van camerabeelden. De camera op uw computer wordt niet ingeschakeld en er wordt geen beeld opgenomen.

 

2. De dieren gaan al weg zonder dat mijn kind geluid maakte.

Vliegen de duiven vanzelf weg?
Kruipt de slang in zijn hol of springt de beer op de kast zonder dat het kind geluid maakte?

Dan staat de microfoon van uw computer te gevoelig afgesteld. Zie hieronder hoe u dat kunt aanpassen.

 

3. Hoe kan ik de microfoon van mijn computer instellen?

microfoon instellen1

Staat uw microfoon niet aan of wilt u hem harder of achter zetten? Zie hier voor instructies.

 

3. Wat kan ik doen als het Luiderslot niet goed opstart?

Het kan helpen om uw browse-geschiedenis te wissen.

Hoe u dat moet doen, hangt af van de browser die u gebruikt. Hier vindt u de instructie: http://www.wikihow.com/Clear-Your-Browser’s-Cache.

Helpt het niet en ervaart u nog steeds problemen? Meld het ons alstublieft. Stuur een mailtje aan info@spreektvoorzich.nl?

 

 

Over de samenwerking met ouders en school 

1. Hoe voeg ik nieuwe mensen toe aan het webportaal?

Als uw kind een nieuwe leerkracht krijgt, als er iemand anders bij de therapie betrokken wordt of een mailadres wijzigt,

dan stuurt de therapeut een mail met naam van het kind, naam en email van de betrokkene naar info@spreektvoorzich.nl. De nieuwe betrokkene wordt dan toegevoegd.

Waarom alleen de therapeut en waarom kunnen ouders dat zelf niet doorgeven?

Omdat wij niet kunnen controleren of er iemand wordt toegevoegd aan/uitgesloten van het beveiligd webportaal van een kind, die daar wettelijk gezien wel/geen recht op heeft. Dat kan bijvoorbeeld een probleem zijn in conflictsituaties over ouderlijk gezag.

De therapeut kent kind en gezin en draagt de verantwoordelijkheid voor de therapeutische contacten.

 

 

Over de therapie

1. Klopt het dat de leerkracht vanaf stap 17 met het kind werkt zonder de therapeut?

Ja dat klopt. Uiteraard zijn er allerlei vormen mogelijk, afhankelijk van wat het kind nodig heeft en wat er haalbaar is voor leerkracht en therapeut.

Maar in principe wordt in stap 17 de overstap gemaakt van oefenen met de therapeut naar oefenen met de leerkracht. Dat is immers degene met wie het kind uiteindelijk moet kunnen praten. U leest er hier meer over.

 

2. Heeft mijn client nog wel therapiesessies nodig in Fase 3 en 4?

In Fase 3 en 4 oefent uw client op school, met de leerkracht en klasgenootjes. Daarnaast zien de meeste therapeuten hun client en ouders nog af en toe individueel in de praktijk/instelling of op school.

Tijdens deze individuele contacten wordt aandacht besteed aan de therapiedoelen die nog niet behaald zijn, worden de handige hulpjes geoefend en kunt u kind en ouders ondersteunen bij de vaak pittige stappen die in de klas genomen worden.

De noodzaak en frequentie van deze individuele contacten is sterk afhankelijk van kind en ouders. U kunt als therapeut uw eigen inschatting maken van wat er nodig is. Zie hier voor de therapiedoelen die horen bij Fase 3 en Fase 4.

 

3. Mijn client vindt de spelletjes in het Luiderslot niet zo leuk.

Sommige kinderen zijn wat te oud voor het Luiderslot en vinden de spelletjes saai en sommige kinderen krijgen er na verloop van tijd minder plezier in. Wat dan? Toch doorzetten of niet?

Het Luiderslot is een onderdeel van het programma “Spreekt voor zich”, maar geen noodzaak. U kunt het achterwege laten als het kind het niet leuk vindt. Geef dan de Torentaken op papier mee.

Houd wel het webportaal bij om de communicatie met alle betrokkenen te onderhouden, de vorderingen bij te houden en om de informatie voor ouders en leerkracht onder de aandacht te houden. Anders wordt dat vergeten en dat is een belangrijk onderdeel van het behandelprogramma.

Er is echter nog een alternatief. Veel kinderen vinden het wel leuk als iemand anders het Luiderslot speelt, vooral als ze daarmee hun ouders “aan het werk” kunnen zetten of het Luiderslot kunnen tonen aan iemand. Waarom kan dat therapeutisch handig zijn?

Tip: maak samen een lijstje waarop je kan aantekenen wie het level gespeeld heeft en welke medaille hij/zij haalde. Het kind houdt dit lijstje bij. Wie van de familie speelde het meeste levels, verdiende medailles of gadgets, kon wel/niet goed over de obstakels springen? Maak samen een kaart of prijs voor de speler met het meeste doorzettingsvermogen of voor de beste verliezer.

 

 

Over de vragenlijsten

1. Waarom worden er vragenlijsten afgenomen en wat gebeurt er met de gegevens?

Over selectief mutisme is eigenlijk nog helemaal niet zoveel bekend. We vinden het belangrijk om onderzoek te doen. We willen graag weten of het programma goed werkt, wat er beter kan, en waarom sommige kinderen beter vooruit gaan dan anderen.

Daar komen we alleen achter met uw hulp. Daarom gebruiken we de gegevens die het programma verzamelt voor wetenschappelijk onderzoek. Die gegevens worden geanonimiseerd. We vragen betrokkenen ook om vragen te beantwoorden. De vragenlijsten verschijnen op het juiste moment in uw webportaal.

Als ouders toestemming geven, vragen we ook de leerkracht en therapeut naar het gedrag en voortgang van het kind. Als ouders daar geen toestemming voor geven, vragen we gebruikers alleen naar de ervaring met het programma. Hier leest u veel meer over het onderzoek.

 

2. Waar kan ik de vragenlijst vinden?

De vragenlijst verschijnt voor u in het webportaal. U herkent de vragenlijst aan het icoon dat u hier rechtsonder op de homepage ziet staan. Hetzelfde icoon ziet u ook in de bovenbalk van het scherm met het behandelprogramma.

waar vindt u de vragenlijst

U heeft 3 weken de tijd om de vragenlijst in te vullen. Daarna vervalt de vragenlijst en verdwijnt het icoon. Wacht dus niet te lang.

Heeft u vragen of heeft u hulp nodig? Stuur ons een mailtje. Een van onze onderzoekers kan een telefonische afspraak met u maken en de vragen mondeling doornemen als u dat liever heeft.