Therapie voor Selectief Mutisme

Bezwaar

Wij hopen natuurlijk dat u wilt meedoen aan het onderzoek want we vinden het heel belangrijk om meer te weten over kinderen met selectief mutisme en hoe wij ze het beste kunnen helpen.

Meedoen is altijd vrijwillig.

Als u niet wilt meedoen, dan klikt u op ‘niet akkoord’. De vragenlijst “Gaat mijn kind vooruit” wordt dan niet getoond, ook niet aan de leerkracht of de therapeut.

Er worden dan geen gegevens over de voortgang van uw kind verzameld of getoond in het webportaal. Dat heeft geen gevolgen voor het volgen van het programma. Uw kind volgt het programma gewoon en alle materialen zijn voor u beschikbaar.

De tweede vragenlijst (ervaring van gebruikers) wordt altijd getoond. Als u niet aan dat deel van het onderzoek wilt meedoen, dan vult u deze vragenlijst gewoon niet in.

Doet u mee aan het onderzoek maar wilt u een of meer vragen liever niet invullen, dan kunt u die overslaan. Heeft u een vragenlijst ingevuld en wilt u zich later terugtrekken uit het onderzoek? Dat kan. Neem dan contact met ons op