Therapie voor Selectief Mutisme

Het onderzoek bestaat uit 2 delen

Gaan de kinderen met het programma ‘Spreekt voor zich’ goed vooruit ?

We willen ook graag weten of sommige kinderen sneller of meer verbeteren dan anderen? Als dat zo is, waar ligt dat dan aan?

Hoe ervaren de gebruikers het programma ‘Spreekt voor zich’ ?

 

Wat vragen we van u?

We vragen u twee vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten worden u aan het begin en aan het eind van de behandelperiode voorgelegd.

De eerste vragenlijst (Gaat uw kind vooruit?) wordt direct aan het begin getoond.

Daarin vragen we ouders o.a. naar:

We vragen leerkrachten o.a. naar:

We vragen de therapeut o.a. naar:

Aan het eind wordt een deel van de vragen nog eens gesteld om te kijken of het kind meer durft te spreken en of het kind ook in andere opzichten vooruit is gegaan (námeting).

Voordat we dit doen vragen we toestemming van ouders om deze vragen te mogen stellen en om deze gegevens geanonimiseerd te mogen gebruiken voor het wetenschappelijk onderzoek. Als ouders niet akkoord gaan worden de vragenlijsten niet getoond (ook niet aan de leerkracht en de therapeut). U leest daar hieronder meer over.

De tweede vragenlijst (Ervaring van gebruikers) wordt halverwege het programma en aan het eind getoond.

We vragen de verschillende gebruikers (een ouder, een leerkracht en de therapeut) naar de ervaring met het programma.

Hiervoor vragen we geen speciale toestemming. Als u de vragenlijst invult, dan gebruiken we de antwoorden geanonimiseerd voor het wetenschappelijk onderzoek, om het programma te verbeteren en om anderen te informeren over de ervaringen met het programma. Als u niet wilt meedoen, dan vult u de vragenlijst gewoon niet in.