Therapie voor Selectief Mutisme

Uitvoering van het onderzoek

Het onderzoek wordt gecoördineerd door Dr. M.V. de Jonge, werkzaam bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Toestemming 

Dit onderzoek is voorgelegd aan de Medisch Ethische Toetsings Commissie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Deze heeft voor dit onderzoek een verklaring “niet WMO-plichtig onderzoek” afgegeven. Dit betekent dat het onderzoek door de onderzoeker is aangemeld bij deze METC en niet valt onder de wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.

Gebruikte vragenlijsten

Selective Mutism Questionnaire (SMQ) van R.L. Bergman; Nederlandse vertaling door M. Güldner, Bascule, Amsterdam

Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) van R. Goodman 2005; Nederlandse vertaling door P. Treffers et al.

Aanvullende vragenlijst, gemaakt voor dit onderzoek.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het onderzoek, heeft u vragen of opmerkingen? U kunt altijd contact met ons opnemen