Therapie voor Selectief Mutisme

Privacy

Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

De gegevens over de moeite met spreken en sterke kanten en moeilijkheden worden in het beveiligde webportaal getoond aan de mensen die betrokken zijn bij de behandeling van uw kind.

Zo kunnen allen die uw kind behandelen zien wat de specifieke moeilijkheden en sterke kanten van uw kind zijn. Alle andere gegevens (over uw kind en het gezin) blijven strikt vertrouwelijk en worden niet getoond aan de leerkracht, therapeut of anderen.

Anonimiteit

Voor het wetenschappelijk onderzoek worden alle gegevens anoniem verwerkt. Dat betekent dat de gegevens onder een nummer worden verwerkt en dat er nooit namen vermeld worden in enige publicatie of presentatie.