Therapie voor Selectief Mutisme

Hoe kunt u zien of uw kind vooruit is gegaan?

De uitkomst van de vragenlijsten

Over de moeite die het kind heeft met spreken en over de sterke en minder sterke kanten, kunt u bekijken in het beveiligd webportaal van uw kind.

Zo kunt u zien of uw kind meer of minder moeite heeft met bepaalde situaties dan andere kinderen.

Aan het eind van de behandeling

Als de vragenlijsten nogmaals zijn ingevuld, kunt u de scores van vóór en ná de behandeling vergelijken. Zo ziet u in hoeverre uw kind vooruit is gegaan.

De andere betrokkenen bij uw kind kunnen deze gegevens ook zien in het beveiligde webportaal.

De andere gegevens zijn vertrouwelijk en worden niet zichtbaar voor andere betrokkenen in het webportaal.

Dit zijn de antwoorden op vragen over de ontwikkeling van uw kind, de omgeving waarin uw kind opgroeit, het gezin, gedrag en prestaties op school, cognitieve gegevens en eerdere begeleiding.

Publicatie van de resultaten

Alle gegevens die we verzamelen voor het wetenschappelijk onderzoek worden anoniem verwerkt en uiteindelijk gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift.

Op de website van ‘Spreekt voor zich’ houden we u op de hoogte van de voortgang en uitkomsten van het onderzoek.