Therapie voor Selectief Mutisme

Wat is er nodig

om het programma te volgen?

Een team

Om het programma “Spreekt voor zich” te kunnen volgen, is samenwerking nodig. Het vraagt tijd en inzet van ouders en school. Daarnaast is de betrokkenheid van een therapeut noodzakelijk. De inlogcode voor een kind wordt verstrekt aan een gedragstherapeut geregistreerd bij de VGCT, een gezondheidszorgpsycholoog geregistreerd in het BIG-register of aan een Orthopedagoog-Generalist geregistreerd bij de NVO. Zie hier voor meer informatie en links.

Tijd

Meestal zal de therapie eenmaal per week plaatsvinden en duurt deze ca 45 minuten. Aanvankelijk gaat de therapeut met kind en ouders aan de slag. Er wordt geoefend buiten de klas. Na verloop van tijd worden leerkracht en klasgenootjes bij de oefenspelletjes betrokken. Dat vraagt een actieve rol van de leerkracht. In eerste instantie zal dit nog buiten de klas plaatsvinden. Samen met de therapeut wordt gezocht naar manieren om dit zo goed mogelijk uitvoerbaar te maken. Het is de moeite waard om te zoeken naar tijdelijke extra ondersteuning voor de leerkracht in deze oefenfase. Tenslotte kan het oefenprogramma worden voortgezet in de klas en wordt het meer en meer geïntegreerd met het gewone lesprogramma.

“Spreekt voor zich”

Het behandelprogramma kan via deze website besteld worden. De ouders, therapeut en leerkrachten krijgen een eigen inlogcode. Hiermee krijgen ze toegang tot het portaal: een beveiligde omgeving rond het kind. In het portaal kunnen ze de vorderingen van het kind volgen en vastleggen, notities maken, berichten achterlaten en met elkaar communiceren. Alle verhalen, werkbladen, spelletjes en oefeningen zijn beschikbaar in het portaal.