Therapie voor Selectief Mutisme

Wat kost het behandelprogramma?

Kosten van “Spreekt voor zich”

De kosten voor de ontwikkeling en bouw van het programma en Luiderslot zijn bijeengebracht door fondsen, sponsoren en vrienden van de stichting behandeling selectief mutisme. Voor het gebruik van het programma vragen wij een kleine bijdrage per kind van €60,-.

Daarmee draagt u bij aan de kosten van het jaarlijks gebruik van de server en het IT-onderhoudscontract; aan de evaluatie, verbetering en doorontwikkeling van het programma en aan de financiering van vervolgonderzoek.

Alle administratieve en informatieve diensten die we u leveren zijn vrijwilligerswerk. De stichting heeft geen winstoogmerk en geen betaalde krachten in dienst.

Wat krijgt u hiervoor?

U krijgt toegang tot het programma, het portaal, het Luiderslot, het therapiemateriaal en alle informatie. De toegang geldt voor het kind en de betrokkenen die bij het kind horen: zijn of haar ouders, therapeut en leerkrachten. Deze betrokkenen krijgen allen een inlogcode en kunnen van het programma en materiaal gebruik maken, zolang de behandeling loopt.