Therapie voor Selectief Mutisme

Samenwerking

Samenwerking tussen therapeut, leerkracht en ouders is van groot belang.

School

Het doel van de behandeling is het kind te helpen om te durven spreken in de klas. Daarbij speelt de leerkracht natuurlijk een belangrijke rol. In de loop van de therapie wordt er steeds meer geoefend rond en in de klas.

Ouders

Ook de betrokkenheid van ouders is belangrijk. Bijna alle kinderen met selectief mutisme hebben ook moeite met spreken in situaties buiten school, zoals in winkels of in bijzijn van bezoek. Veel kinderen uiten angst of frustratie in de vorm van claimend gedrag of driftbuien thuis. Een kind kan het best leren anders te reageren op spanning, wanneer de mensen in zijn dagelijkse omgeving meehelpen. Er wordt dan ook niet alleen op school, maar ook thuis geoefend met dapper gedrag.

De meeste kinderen zijn na behandeling nog altijd wel wat verlegen. Ze moeten hun nieuwe vaardigheden goed blijven oefenen en uitbreiden. Hun ouders kunnen hen daarbij blijven helpen.

Therapeut

De therapeut houdt de voortgang in de gaten. Hij of zij geeft het programma vorm en zet de eerste stappen met het kind, ouders en school. De therapeut kijkt welke stappen het kind nodig heeft en welke het kind kan overslaan. Hij of zij kijkt ook met ouders en leerkrachten naar factoren bij kind, gezin en omgeving die mogelijk meespelen bij het angstige gedrag.

Dat is belangrijk om te zorgen dat we niet één aspect van gedrag proberen te veranderen zonder oog te hebben voor eventuele in stand houdende factoren. Dan zal de aanpak namelijk niet slagen of zullen er andere problemen voor terug komen.

Het is dan ook van groot belang om een gedragstherapeut in te schakelen om dit programma te begeleiden.