Therapie voor Selectief Mutisme

Hoe verloopt een behandeling?

 
“Spreekt voor zich” kent 5 fases:

1. Kennismaking

De therapeut, kind, ouders en leerkracht maken kennis met elkaar. De therapeut laat het kind spelenderwijs de manier van werken zien en stelt het kind op zijn gemak. Voor ouders en leerkrachten is er informatie over angsten bij kinderen.

2. Spreken met de therapeut

Het kind speelt en oefent met de therapeut en leert stapsgewijs te durven spreken met de therapeut. Sommige kinderen durven dit al heel snel. Voor anderen is dit een hele weg. Ouders en leerkrachten vinden in deze fase advies en informatie over het overwinnen van angst en de werkwijze in de therapie.

3. Spreken op school

Stapje voor stapje mogen er anderen komen meespelen: de leerkracht en klasgenootjes. Geleidelijk aan leert het kind te durven spreken in een klein groepje. Om het veilig en overzichtelijk te houden, vindt het oefenen plaats buiten de klas. Ouders en leerkrachten lezen meer over het overwinnen van angst.

4. Spreken in de klas

Vervolgens wordt er geoefend in de klas. Eerst in een klein groepje of een rustige situatie, totdat de kinderen eraan gewend zijn en het kind durft te spreken in de hele klas. Ouders en leerkrachten lezen hier informatie over zelfvertrouwen en zelfbeeld.

5. Afsluiting

Het oefenen wordt afgesloten met een spannend eindspel, waaraan de hele klas kan meedoen. Het kind kan trots zijn op zijn Luiderslot-diploma. Voor ouders en leerkrachten blijven er soms nog vragen over: Hoe zal het gaan in een nieuwe klas? Hoe helpen we een kind met dingen die nog eng of spannend zijn? In deze fase vindt u advies.

Hoe lang duurt het?

“Spreekt voor zich” past zich aan, aan het tempo van het kind. De ervaring leert dat veel kinderen bepaalde stappen heel snel nemen, of zelfs over slaan. Op een ander moment kunnen ze meer tijd nodig hebben om een nieuwe stap te durven nemen.

Het is dan ook moeilijk om een indicatie van de tijdsduur te geven. Deze verschilt van kind tot kind. Het grootste deel van de kinderen voltooide het programma in ca. 5-12 maanden.