Therapie voor Selectief Mutisme

Het programma is bedoeld voor

 
Kinderen met selectief mutisme van ca. 4-8 jaar oud.

Niet geschikt

Het programma is niet zonder meer geschikt voor kinderen met bijkomende problemen, zoals bijvoorbeeld autisme spectrum stoornissen, mentale retardatie of ernstige taalstoornissen.

Een gespecialiseerd therapeut kan beoordelen of het programma bruikbaar is voor een kind met bijkomende problemen en het zomogelijk aanpassen.

Het programma is niet geschikt voor kinderen bij wie selectief mutisme het gevolg is van een trauma.