Therapie voor Selectief Mutisme

Geen zelfhulp-methode

 
Dit programma is geen zelfhulp-methode, dat wil zeggen: niet bedoeld om te gebruiken door ouders of leerkrachten zonder begeleiding van een therapeut.

Dat is niet omdat ouders of leerkrachten niet deskundig genoeg zijn om hun kind te helpen. Integendeel, zij spelen een zeer actieve rol in dit programma.

Er zijn 2 belangrijke redenen om het programma uit te voeren in samenwerking met een (gedrags)therapeut:

Kijken naar samenhang

Selectief mutisme lijkt gemakkelijk vast te stellen. Het is echter belangrijk om oorzaken, eventuele bijkomende problemen en gevolgen voor kind en gezin goed te onderzoeken.

Een therapeut zal dit een plaats geven in de behandeling. Hiermee wordt voorkomen dat alleen een symptoom (uitingsvorm) wordt bestreden en dat eventuele oorzaken blijven bestaan. Anders zullen de problemen na enige tijd terugkeren of zullen er andere problemen ontstaan.

Bij een team hoort een coach

Een kind en zijn ouders, leerkrachten, broertjes/zusjes, familie en vriendjes kan je vergelijken met een voetbalteam. Wie hoort bij het team is een belangrijke speler bij het helpen overwinnen van angst.

Maar een team kan niet zonder coach. Een coach kijkt met wat afstand naar het spel. Een coach kan het samenspel overzien, tips geven voor het veranderen van de spelstrategie of tactieken aanleren die de spelers nog niet kenden.

Een therapeut is zo’n coach. Het behandelprogramma “spreekt voor zich” wordt dan ook gespeeld, samen met een therapeut.