Therapie voor Selectief Mutisme

Behandelprogramma “Spreekt voor zich”

Met de juiste behandeling kunnen kinderen met selectief mutisme geholpen worden. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een gedragstherapeutische behandeling het beste resultaat heeft. Dat betekent dat er met een kind gewerkt wordt om de angst om te spreken in kleine stapjes te overwinnen. Ouders en leerkrachten worden daar nauw bij betrokken, zodat zij deze kleine stapjes ook thuis en op school kunnen oefenen.

Het is belangrijk om daar vroeg mee te beginnen. Het bespaart een kind veel faal-ervaringen en een hoop angst en onzekerheid door samen aan het werk te gaan. Als een kind heel angstig is of als er in de therapie te weinig vooruitgang zit, kan de behandeling eventueel ondersteund worden met behulp van medicatie.

Het behandelprogramma “Spreekt voor zich” is een gedragstherapeutische methode om kinderen met selectief mutisme te helpen hun angst te overwinnen.

Hier leest u alles over dit programma.