Therapie voor Selectief Mutisme

Wanneer onderzoek nodig is

Alle kinderen zijn wel eens verlegen en sommige kinderen zijn een tijdje heel stil als ze net in een nieuwe groep zitten. Verlegen kinderen kunnen wel een maand nodig hebben om te gaan durven spreken in een nieuwe klas. Meertalige kinderen hebben vaak wel een half jaar nodig voor ze iets durven zeggen in een nieuwe taal. In deze periode van wennen is het niet nodig om je zorgen te maken. Hier vindt u enkele tips om heel verlegen kinderen te helpen op hun gemak te raken.

Als een kind na een periode van wennen nog altijd niet of nauwelijks durft te spreken, is het goed om gericht te gaan observeren en een handelingsplan te maken. Op deze website vindt u een observatielijst en aanknopingspunten voor een handelingsplan.

Wanneer een kind na enkele maanden te weinig voortgang boekt met dit handelingsplan, is het zinvol om een kind te laten onderzoeken en een therapeut in te schakelen om de behandeling vorm te geven.

Wacht daarmee niet te lang. Kinderen met selectief mutisme vragen letterlijk geen aandacht. Daardoor kunnen ze over het hoofd gezien worden. Hoe langer het zwijgen blijft bestaan, hoe moeilijker het voor een kind wordt om het te overwinnen. Als kinderen lang zeer zwijgzaam of ernstig verlegen zijn op school, belemmert dat hun sociale ontwikkeling en hun schoolse vaardigheden.