Therapie voor Selectief Mutisme

Heeft mijn kind/leerling selectief mutisme?

We spreken van selectief mutisme als een kind:

  1. consequent niet spreekt in bepaalde sociale situaties (waarin het wel de bedoeling is dat het kind praat, bijvoorbeeld op school).
  2. wel goed kan praten in andere situaties (dus de taal voldoende spreekt).
  3. minimaal een maand zwijgt in bepaalde situaties. De eerste maand op school wordt daarbij niet meegeteld.
  4. hierdoor belemmerd wordt in zijn ontwikkeling op school of in de omgang met andere kinderen of volwassenen.

Tenslotte mogen de problemen niet veroorzaakt worden door een spraak-, of taalstoornis, psychose, schizofrenie of een autisme spectrum stoornis.

Sommige van de bovenstaande punten zijn eenvoudig vast te stellen. Voor andere is goed onderzoek nodig.