Therapie voor Selectief Mutisme

Kenmerken van kinderen met selectief mutisme

Kinderen met selectief mutisme zijn in sommige situaties heel stil, o.a. op school, maar kunnen thuis flink van zich laten horen. De meeste kinderen worden beschreven als vrolijk, gezellig en gevoelig. Tegelijkertijd zijn sommige kinderen thuis nogal bepalend of kunnen er niet goed mee omgaan als iets anders verloopt dan ze dachten.

Op school voelen ze angst of frustratie, omdat ze zich niet kunnen uiten. Dit kan tot driftbuien leiden die pas thuis tot uiting komen. Veel ouders merken op dat hun kind nogal perfectionistisch is. Misschien speelt dit mee in hun angst om te praten en zijn ze bang om iets fout te zeggen.

Sommige kinderen hebben daarnaast problemen in andere ontwikkelingsgebieden, bijvoorbeeld motorische problemen of problemen met de uitspraak van klanken. Veel kinderen hebben ook andere angstklachten, bijvoorbeeld bij afscheid nemen van ouders op crèche of school, bij het inslapen of bij zwemles.