Therapie voor Selectief Mutisme

Mogelijke oorzaken

Er kunnen verschillende oorzaken zijn die (samen) een rol spelen bij het ontstaan van selectief mutisme. Veel kinderen zijn van jongs af aan verlegen of angstig. Soms zit verlegenheid in de familie. Sommige kinderen durven niet te spreken, omdat ze bang zijn om uitgelachen te worden.

Selectief mutisme komt iets meer voor bij kinderen met taal-, of spraakproblemen en bij kinderen die meertalig opgroeien. Een enkele keer is er een ander probleem dat meespeelt bij het zwijgen, bijvoorbeeld een ontwikkelingsstoornis, een autisme spectrum stoornis, of een traumatische ervaring.

Meestal zijn de kinderen nog heel jong als het probleem wordt opgemerkt. Zelf weten ze ook niet waarom ze niet praten. Als ouders hen vragen waarom ze niets zeggen in de klas, antwoorden ze vaak: “ik weet het niet”, of “ik wil het niet”. Het is belangrijk om goed onderzoek te laten doen en te kijken welke oorzaken bij uw kind een rol kunnen spelen en wat de beste manier is om uw kind te helpen.