Therapie voor Selectief Mutisme

Doe ik iets verkeerd?

Dat vraagt menigeen zich af als een kind zich anders gedraagt dan andere kinderen. Ouders en leerkrachten zullen het machteloze gevoel herkennen dat je bekruipt bij kinderen met selectief mutisme. Je pogingen om een kind te helpen, blijven letterlijk onbeantwoord. Soms voelt dat als een afwijzing en dat maakt je onzeker.

Selectief mutisme ontstaat echter niet als gevolg van een verkeerde benadering. De gewone manier van omgaan met kinderen, die voor andere kinderen uitstekend is, helpt niet om kinderen met selectief mutisme te helpen. Als de tips voor ouders of voor leerkrachten voor het omgaan met heel verlegen kinderen niet voldoende helpen, is een speciale aanpak nodig.