Therapie voor Selectief Mutisme

Moet mijn kind/leerling naar een speciale school?

De meeste kinderen met selectief mutisme kunnen hun spreekangst met de juiste begeleiding leren overwinnen op hun eigen school. Soms zijn er bijkomende problemen waardoor een kind zich niet voldoende kan ontwikkelen in het regulier onderwijs, zoals ernstige taalproblemen, een ontwikkelingsachterstand of andere psychiatrische problemen. Dan kan een kind zich soms beter ontwikkelen op een school waar specifieke begeleiding en kennis is voor die problemen.