Therapie voor Selectief Mutisme

De Zomervakantie breekt aan … wat nu?

Met de zomervakantie voor de deur, krijgen we veel vragen over wat te doen in deze periode. Hieronder geven we antwoord op de meest gestelde vragen.

“Kunnen we nu wel beginnen met de behandeling of moeten we wachten tot na de vakantie?”

U kunt gewoon beginnen. Fase 1 en Fase 2 kunnen juist prima worden doorlopen in de vakantieperiode.

“We zijn halverwege het programma en mijn cliënt oefent op school. Wat kunnen we doen in de vakantieperiode?”

In Fase 3 en 4 oefent uw cliënt met technieken die helpen bij het overwinnen van angst. We spelen en praten over thema’s als: helden, perfectionisme, je sterke kanten en trots. U leest er meer over in het webportaal. U kunt gebruik maken van de werkbladen en spelsuggesties die horen bij fase 3 en 4.

“Wat kunnen ouders doen, thuis en op vakantie?”

De vakantieperiode is bij uitstek geschikt om te oefenen met dapper gedrag. Hiermee helpen we een kind de onderliggende angststoornis te overwinnen.

Juist in de vakantie is er tijd en ruimte om nieuwe dingen te ontdekken (naar de camping, een pretpark), om zelfstandig gedrag te oefenen (zelf een boodschapje doen, uit logeren, in een eigen tentje slapen) en om plezier te beleven aan spannende dingen (kanoën, in een achtbaan, spelen met nieuwe kinderen, bommetje maken in het zwembad, reizen met trein of vliegtuig).

Lees er meer over in het webportaal van ouders (Fase 3 en 4).
Geef het dappere daden bord mee voor op reis. Welke avonturen heeft het kind beleefd tijdens de vakantie? En wie waren er allemaal dapper in het gezin?

“Hoe kan ik, als ouder, mijn kind helpen?”

Bereid uw kind op nieuwe dingen voor en help uw kind om zijn of haar eigen aandeel zelf te zeggen. Een voorbeeld:

Uw kind mag een ijsje. U spreekt af dat u het samen gaat kopen. U vertelt uw kind wat het kan verwachten. Spreek af wat u zegt (“Wij willen graag een ijsje”), vertel wat de verkoopster waarschijnlijk gaat vragen (“Zeg het maar. Welke wil je?”) en bedenk wat daarop het antwoord kan zijn (“Mag ik een raketje?”).

Vergeet ook de positieve gevolgen van het dappere gedrag niet. Complimentjes, een extra bolletje op het ijsje of een leuke activiteit als uw kind iets dappers heeft gedaan. Schrijf dappere daden op het dappere daden bord. Vraag ernaar bij uw therapeut.

“Hoe groot is de kans op een terugval in de zomervakantie?”

De meeste kinderen groeien tijdens de vakantie. Ze beleven nieuwe dingen en spelen met nieuwe kinderen. Zolang ze daarbij succes ervaren, groeit hun zelfvertrouwen. U kunt daarbij helpen. Zie daarvoor het hoofdstukje “Zelfvertrouwen” in het webportaal voor ouders (Fase 4).

Na de vakantie is het natuurlijk weer even spannend: een nieuwe leerkracht, een nieuw klaslokaal. Maar met het extra zelfvertrouwen kunnen bijna alle kinderen dit goed aan. Een goede voorbereiding helpt daarbij. De nieuwe leerkracht kan vooraf kennismaken en de oude leerkracht kan zorgen voor een goede overdracht. Begin zo nodig een stapje lager en geef het kind de kans rustig op te bouwen wat voor de vakantie al lukte.

In de therapie kunt u met behulp van het werkblad “Grote Durfspel” (stap 3) weer even wat stappen herhalen. Herinner uw cliënt aan alle
stappen die hij/zij al gezet heeft en bedenk bij iedere verdieping van het werkblad een speelse opdracht om deze stapjes te herhalen. Zo ziet u direct wat uw cliënt nog durft en waar u weer even mee moet oefenen.

De teken-trots-trofee

Heeft uw kind iets dappers gedaan, iets spannends beleefd of iets nieuws meegemaakt?

Vraag uw kind er een tekening van te maken en stuur deze in naar info@spreektvoorzich.nl

Wij plaatsen hem op de website. Zo kan uw kind dubbel trots zijn en de bekroonde tekening aan iedereen laten zien. Hier leest u er meer over.