Therapie voor Selectief Mutisme

Het behandelprogramma “Spreekt voor zich”

Een belangrijke rol voor de leerkracht

“Spreekt voor zich” is een behandelprogramma om kinderen te helpen die niet spreken op school. Uiteraard speelt de leerkracht een sleutelrol in de behandeling van kinderen met dit probleem.

In eerste instantie gaat uw leerling aan het werk met de therapeut. Ouders ondersteunen het proces thuis. We laten aan het kind zien dat u bij het programma betrokken bent, zonder dat er al in de klas geoefend wordt. Al snel maken we een bruggetje naar de schoolsituatie. Van non-verbale communicatie in de klas, gaan we via verbale communicatie in tweetallen en kleine groepjes buiten de klas, naar verbale communicatie in de klas.

Dat vraagt goede afstemming tussen ouders, therapeut en leerkracht. Via het portaal blijft u op de hoogte van de vorderingen in de therapie en worden afspraken snel en gemakkelijk gecommuniceerd.

Informatie bij elke fase

Het programma kent 5 fasen. Iedere fase is opgebouwd uit stapjes, waarmee uw leerling op weg gaat naar het einddoel: spreken in de klas.

In Fase 1 en 2 oefent uw leerling voornamelijk met de therapeut en thuis. Daarna gaat u met het programma aan de slag: in Fase 3 buiten de klas en in Fase 4 in de klas. In Fase 5 wordt de behandeling afgesloten met een eindspel waaraan de hele klas kan meedoen.

Via het portaal vindt u bij iedere fase de benodigde informatie. U leest wat er in de fase wordt geoefend. U vindt er informatie over angst en zelfvertrouwen. Tenslotte vindt u er praktische voorbeelden en tips voor in de klas.

Voorbeelden uit de praktijk

Alle voorbeelden uit de praktijk zijn gebaseerd op echte kinderen, ouders en leerkrachten. Maar de namen en belangrijke details zijn veranderd, zodat de voorbeelden niet meer te herleiden zijn tot de kinderen.

Ten behoeve van de leesbaarheid wordt waar nodig gesproken over hij of hem. In plaats hiervan kan ook zij/haar gelezen worden wanneer uw leerling een meisje is.