Therapie voor Selectief Mutisme

Het Luiderslot

Het Luiderslot is een belangrijk onderdeel van het behandelprogramma. De toren van het Luiderslot bestaat uit een heleboel verdiepingen. Iedere verdieping staat voor een stapje in de therapie. Spelenderwijs klimt uw leerling naar de torenkamer. Hier leest u meer over het Luiderslot.

Meer dan een spelletje

Het Luiderslot is meer dan een gewoon computerspelletje. Het is een serious game, oftewel een computerspel met een serieus doel. Hier worden spelenderwijs vaardigheden geoefend. Belangrijke informatie uit de therapie wordt nog eens herhaald in de vorm van spelletjes of verhaaltjes.

Het Luiderslot op school

In de loop van de programma gaat het Luiderslot een rol spelen in het oefenprogramma op school. Uw leerling zal u het Luiderslot laten zien en u kunt samen eens een spelletje spelen. Later kan er ook een ander kind uit de klas meedoen. Als uw leerling alle verdiepingen van het Luiderslot doorlopen heeft, eindigt het in de torenkamer. Daar wordt het eindspel gespeeld waaraan de hele klas kan meedoen.

In de verschillende fases leest u meer over het Luiderslot.