Therapie voor Selectief Mutisme

Manier van werken

In dit behandelprogramma wordt gewerkt aan een aantal doelen. Spreken in de klas is het belangrijkste doel. We gebruiken een methode waarin stapsgewijs wordt geoefend in verschillende situaties. Het aanleren van vaardigheden om angst te overwinnen en het vergroten van zelfvertrouwen is hierbij belangrijk.

Samenwerken in verschillende situaties

Het meest opvallende kenmerk van selectief mutisme is dat de kinderen zo anders zijn in verschillende situaties. Samenwerking tussen ouders, school en therapeut is daarom heel belangrijk. We zorgen dat het kind merkt dat alle mensen om hem heen hetzelfde willen en aan hetzelfde werken, op dezelfde manier. Nieuwe vaardigheden en uitleg over bang zijn worden in de therapie aangeboden en thuis en op school herhaald.

Veel oefenen in eigen tempo

Nieuw gedrag leer je door veel te oefenen. Ook dit doet een kind in de verschillende situaties: in de therapie, thuis en op school. Ieder kind neemt de stapjes in zijn eigen tempo: sommige kinderen gaan snel en anderen langzamer door een bepaalde fase heen.

Vaardigheden

Om nieuwe dingen te durven heb je vaardigheden nodig om jezelf te helpen: uw leerling gaat leren zichzelf moed in te spreken en zich wat meer te ontspannen. We noemen deze vaardigheden “handige hulpjes”. U leest er later meer over, zodat u het kind kan helpen deze vaardigheden uiteindelijk ook op school toe te passen.