Therapie voor Selectief Mutisme

Het Luiderslot

 
De toren van het Luiderslot bestaat uit een heleboel verdiepingen. Iedere verdieping staat voor een stapje in de therapie. Spelenderwijs klimt uw kind naar de torenkamer. Lees hier meer over het Luiderslot.

Meer dan een spelletje

Het Luiderslot is meer dan een gewoon computerspelletje. Uw kind oefent hier spelenderwijs vaardigheden die in de therapie geleerd werden. Belangrijke informatie wordt nog eens herhaald in de vorm van spelletjes of verhaaltjes. In de loop van de behandeling gaat het Luiderslot een rol spelen in het oefenprogramma met de therapeut en op school.

Samen spelen

Elke verdieping bevat een spel, dat aansluit bij de therapie. Een spel kan vaker gespeeld worden. Speel het thuis nog eens samen, laat andere kinderen meespelen of laat uw kind u uitleggen hoe u het moet doen. De herhaling maakt dat uw kind de vaardigheden en informatie beter onthoudt.